Επικοινωνία

Αντιδημαρχία Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής
Μικρασιατών 81
Βόλος 38333
Τηλ. 2421356825
e-mail: volos@depp.gr
http://www.volos.gr/