Τοπικές μεταφορές

Η ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πρόσφατο στοιχείο, το δίκτυο όμως συνεχώς επεκτείνεται με προοπτική να καλύψει όλες τις κεντρικές οδούς και την παραλιακή ζώνη. Έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν 12 χλμ. δικτύου ποδηλατοδρόμου, όλα με σήμανση και πινακίδες, εκ των οποίων 4,5 χλμ. είναι στο οδόστρωμα, 1,8 χλμ. είναι σε πεζοδρόμια, 3,8 χλμ. σε πάρκα και 1,2 χλμ. σε πεζόδρομους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και ειδικότερα ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας μας και υπάρχει μεγάλος αριθμός λεωφορειακών γραμμών που τον εξυπηρετούν με ικανοποιητική συχνότητα, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι το 95% του πληθυσμού του δήμου Θεσσαλονίκης ζει εντός ακτίνας 300 μέτρων από κάποια γραμμή δημόσιας συγκοινωνίας.

Αναλογία όλων των διαδρομών κάτω των 5 km με ΙΧ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από μια εργασία μακροσκοπικής προσομοίωσης του δικτύου και των μετακινήσεων στην ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης:

  • για μετακινήσεις κάτω από 1 km το μερίδιο των ΜΜΜ είναι 3%
  • για μετακινήσεις κάτω από 5 km το μερίδιο των ΜΜΜ είναι 16%
  • για μετακινήσεις κάτω από 10 km το μερίδιο των ΜΜΜ είναι 23%
  • για μετακινήσεις πάνω από 15 km το μερίδιο των ΜΜΜ είναι 2,3%

Με βάση τα παραπάνω, το 84% των μετακινήσεων κάτω από 5 km στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται είτε με τα πόδια, είτε με ιδιωτικά μέσα μετακίνησης.

Αναλογία δημόσιων συγκοινωνιών χαμηλών εκπομπών.
Πρόσφατα ο Ο.Α.Σ.Θ. απέκτησε 60 νέα λεωφορεία που κατατάσσονται ως “λεωφορεία χαμηλών εκπομπών”. Σήμερα, από το σύνολο του στόλου, τα 495 λεωφορεία διαθέτουν αντιρρυπαντική τεχνολογία που διαθέτουν κινητήρες σύμφωνα με τα πρότυπα EURO III, EURO IV και EURO V.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη μείωση του συνολικού όγκου των μετακινήσεων και στην ενθάρρυνση της εγκατάλειψης των μετακινήσεων με το αυτοκίνητο.

Ο στόλος του Ο.Α.Σ.Θ. περιλαμβάνει 621 λεωφορεία, απασχολεί περίπου 2.600 υπαλλήλους κι έχει έξοδα σχεδόν 173 εκατ. ευρώ. Η μεταφορική ικανότητα είναι 422 εκατ. μετακινήσεων ετησίως.

Οι μετακινήσεις με τα αστικά λεωφορεία αυξάνονται διαρκώς στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με το 2003 σήμερα υπολογίζεται ότι η αύξηση της χρήσης του αστικού είναι της τάξης του 40%.

Το Σ.Α.Σ.Θ. και ο Ο.Α.Σ.Θ. επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο. Πρώτιστο μέλημα είναι η δημιουργία εποπτικού φορέα δημόσιων συγκοινωνιών με σημαντικές αρμοδιότητες, ώστε να διαμορφώνει τις κατάλληλες πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας, αλλά και μείωσης της χρήσης των ΙΧ.

Σε ότι αφορά στην επιβατική κίνηση στις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, ο στόχος των αρμόδιων φορέων είναι να σημειωθεί αύξηση 20% ως το 2015 και 50% έως το 2020.