Περιβαλλοντική διαχείριση των τοπικών αρχών

Μέχρι στιγμής οι δημοτικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης δεν έχουν λάβει πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001/EMAS). Αρκετές όμως από αυτές βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης περιβαλλοντικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικές βελτιώσεις και τη διασφάλιση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Στα πλαίσια της υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων, αυτές οι διαδικασίες θα επισπευτούν ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον η πλειοψηφία των δημοτικών υπηρεσιών να λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

Από το 2005 και μέχρι το 2008 παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των πωλήσεων τέτοιων προϊόντων. Αυτή η αύξηση διακόπηκε σταδιακά μετά το 2008 λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ, όπου συλλέγονται μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές.

Εντός του έτους 2008 ο δήμος Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε 247 tn ΑΗΗΕ από τους 450 πανελληνίως, σύμφωνα με στοιχεία της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, αποτελώντας μακράν τον πρώτο Δήμο της χώρας. Ακόμη, ο δήμος Θεσσαλονίκης το 2008 συγκέντρωσε 5 τόνους μπαταριών.

Η ECOELASTIKA Α.Ε. σήμερα έχει καταφέρει να συλλέγει το 85%-90% των αποσυρόμενων ελαστικών. Από αυτά ποσοστό περίπου 75% ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο καίγεται στην τσιμεντοβιομηχανία. Ο δήμος Θεσσαλονίκης το 2008 ανακύκλωσε 21,5 τόνους ελαστικά.

Στη Δ/νση Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί υπηρεσία για την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2011 έχουν περισυλλέγει περίπου 3.500 τόνοι παρόμοιων υλικών.

Στην Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου λειτουργεί και γραφείο για την περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων. Από το 1999 μέχρι σήμερα έχουν περισυλλέγει  8.500 αυτοκίνητα από τους δρόμους της πόλης. ΑΚόμη, από το 1999 έως σήμερα, από το δήμο Θεσσαλονίκης, συλλέχτηκαν 3,5 τόνοι ορυκτέλαια.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αυτοματοματοποιήσει όλα τα συστήματα άρδευσης των χώρων πρασίνου. Όπου αυτό είναι εφικτό εφαρμόζεται άρδευση με σταγόνες για εξοικονόμηση νερού, ενώ στην ανάπλαση της Νέας Παραλίας εφαρμόστηκε εξολοκλήρου για πρώτη φορά το σύστημα της υπόγειας άρδευσης.

Παράλληλα γίνονται εκτεταμένες φυτεύσεις ξηροφυτικών φυτών  που είναι ανθεκτικότερα με λιγότερες απαιτήσεις σε νερό ενώ γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των εκτάσεων του χλοοτάπητα με θερμόφιλα είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού.

Ακόμη, στο δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν πέντε Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων, ενώ έχει επισπεύσει τις διαδικασίες για την έγκριση δύο ακόμη και σχεδιάζει τη δημιουργία άλλων δύο.

Στις άμεσες προτεραιότητες του δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται η προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων που αφορούν τη διασφάλιση-διαχείριση ποιότητας και περιβάλλοντος στις υπηρεσίες του που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση κατά ISO 14001/EMAS.

Επίσης μελετάται η έκδοση οδηγών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι οδηγοί Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, θα περιγράφουν αναλυτικά τα περιβαλλοντικά προγράμματα που πρέπει να εφαρμόσει ο δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να μπορέσει να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.