• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας μετά τον Δήμο Αθηναίων, με πληθυσμό 363.987 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001, πριν τον Καλλικράτη. Καταλαμβάνει κυρίως την κεντρική έκταση της πόλης της Θεσσαλονίκης με το ιστορικό της κέντρο και τις περιοχές γύρω από αυτό, καθώς και τις συνοικίες που εκτείνονται προς τα ανατολικά της πόλης. Στην έκταση του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται τα κυριότερα αξιοθέατα και μνημεία της Θεσσαλονίκης.

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης χωρίζεται ουσιαστικά σε 6 δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία όμως σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης τυπικά χωρίζονται σε δύο δημοτικές ενότητες (Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας), ενώ η ενότητα Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε 5 δημοτικές κοινότητες.

Οι Δώδεκα τομείς-δείκτες επιλέχθηκαν στα πρότυπα των δεικτών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για “Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης”, ως καταλληλότεροι για να αποτυπωθεί μια σφαιρική αξιολόγηση του αστικού περιβάλλοντος μιας πόλης. Οι δράσεις των πόλεων μελών του ΔΕΠΠ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με αυτούς τους τομείς.

Τομείς »

Πρόσφατα Νέα

Τοπικές μεταφορές

Η ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πρόσφατο στοιχείο, το δίκτυο όμως συνεχώς επεκτείνεται με προοπτική να καλύψει όλες τις κεντρικές οδούς και την παραλιακή ζώνη. Έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν 12 χλμ. δικτύου ποδηλατοδρόμου, όλα με σήμανση και πινακίδες, εκ των οποίων 4,5 χλμ. είναι στο οδόστρωμα, 1,8 χλμ. είναι σε πεζοδρόμια, 3,8 χλμ. σε [...]

Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή

Στο νομό Θεσσαλονίκης το ρυπαντικό φορτίο από τις οδικές μεταφορές ανέρχεται στους 1.674  kt για το έτος 2000. Με βάση τα παραπάνω, η συνολική αποτύπωση του ρυπαντικού φορτίου του C02 στην περιοχή υπερβαίνει κατά προσέγγιση τους 4.500  kt για το έτος 2000. Το ρυπαντικό φορτίο των εκπομπών C02 που προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητα στο [...]

Ενεργειακή απόδοση

Δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα, λίγα είχαν πραγματοποιηθεί στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρόλα αυτά, αναφορικά  µε τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,  θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί η θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού  µε χρήση φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ποσοστό των δηµοσίων και δηµοτικών κτιρίων. Από την άλλη,  τα [...]

Περιβαλλοντική διαχείριση των τοπικών αρχών

Μέχρι στιγμής οι δημοτικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης δεν έχουν λάβει πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001/EMAS). Αρκετές όμως από αυτές βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης περιβαλλοντικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικές βελτιώσεις και τη διασφάλιση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Στα πλαίσια της υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων, αυτές οι διαδικασίες θα επισπευτούν ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον [...]

Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση

Η Ζώνη Καινοτομίας αποτελεί ένα σύμπλεγμα φορέων έρευνας, τεχνολογίας, πληροφορικής, ιατρικής, τηλεπικοινωνιών, καινοτομικής επιχειρηματικότητας και γεωργίας. Στόχος είναι να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε Μητρόπολη καινοτομίας για ολόκληρη την περιοχή. Στην υλοποίηση των δράσεων αυτών συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο [...]