Πράσινες αστικές περιοχές RSS της κατηγορίας

Πρόσφατες Καταχωρήσεις

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης

Η ανάγκη για αλλαγή της ζωής στην πόλη και για βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε και δρούμε, επιβάλλει την πολιτική μιας ισόρροπης αστικής ανάπτυξης, μιας πολιτικής που θα αξιοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο και θα βοηθά στη δημιουργία οργανωμένων χώρων πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός καλύτερου επιπέδου ζωής μέσα από [...]

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πάρκο Αναψυχής – Χώρος Περιαστικού Πρασίνου

Αφορά στην δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής σε μια έκταση 150 στρεμμάτων, στην ανατολική πλευρά του οικισμού, μια μεγάλη παρέμβαση που θα αλλάξει δραματικά την όψη του οικισμού και θα βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής. Στόχος της αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου, η οποία έχει ολοκληρωθεί, είναι η διαμόρφωση και αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθέσεων και πρανών στο [...]

Διαβάστε περισσότερα