Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης

Η ανάγκη για αλλαγή της ζωής στην πόλη και για βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε και δρούμε, επιβάλλει την πολιτική μιας ισόρροπης αστικής ανάπτυξης, μιας πολιτικής που θα αξιοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο και θα βοηθά στη δημιουργία οργανωμένων χώρων πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός καλύτερου επιπέδου ζωής μέσα από [...]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – 22 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει από το  1992 προγράμματα ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό) με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών με αποτελέσματα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ετήσια ποσότητα ανακύκλωσης χαρτιού που συλλέγεται είναι 1500 tn που ισοδυναμεί με 30 kg/κάτοικο το έτος. Επίσης συνεργάζεται (διαθέτοντας προς [...]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ GREEN eMotion

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε συμμετέχει στο 1Ο  πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης. Το πρόγραμμα Green-eMotion αποτελεί κοινοπραξία 42 εταίρων οι οποίοι  θα συνεισφέρουν, θα ανταλλάξουν και θα επεκτείνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε έργα ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένες περιοχές εντός της Ευρώπης. Στόχος του έργου είναι : Η επιτάχυνση της ευρείας εισαγωγής των [...]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ-ΠΕ.ΦΥ.) ο Δήμος Κοζάνης έχει προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε αντιπροσωπευτικές θέσεις, για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Αντικείμενο του έργου είναι: 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε   αντιπροσωπευτικές θέσεις, [...]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνέχεια του προγράμματος ανακύκλωσης υλικών προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη συνεργασία και άλλων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικολογική Κίνηση, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας). Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των οικιακών απορριμμάτων και κυρίως η αξιοποίησή τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος δόθηκε [...]

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πάρκο Αναψυχής – Χώρος Περιαστικού Πρασίνου

Αφορά στην δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής σε μια έκταση 150 στρεμμάτων, στην ανατολική πλευρά του οικισμού, μια μεγάλη παρέμβαση που θα αλλάξει δραματικά την όψη του οικισμού και θα βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής. Στόχος της αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου, η οποία έχει ολοκληρωθεί, είναι η διαμόρφωση και αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθέσεων και πρανών στο [...]

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολικό Συγκρότημα Δημοτικού-Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πρόκειται για το πρώτο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο της ΖΕΠ και αφορά στην ανέγερση ενός πρότυπου νηπιαγωγείου (2θέσιο) και δημοτικού σχολείου (12θέσιο) προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο οι ανάγκες των παιδιών που κατοικούν στη ΖΕΠ και στη αυτών της γύρω περιοχής. Το σχολείο ακολουθεί τις αρχές σχεδιασμού που ισχύουν στη ΖΕΠ, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο [...]

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός πρότυπο βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένες φροντίδας, 1800τμ, ικανού να δεχθεί 72 παιδιά μεταξύ των οποίων και 20 παιδάκια με αναπηρία και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης δημοπράτησης. Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των Healthy Buildings έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα ένα [...]

Διαβάστε περισσότερα