ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ GREEN eMotion

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε συμμετέχει στο 1Ο  πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης. Το πρόγραμμα Green-eMotion αποτελεί κοινοπραξία 42 εταίρων οι οποίοι  θα συνεισφέρουν, θα ανταλλάξουν και θα επεκτείνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε έργα ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένες περιοχές εντός της Ευρώπης.

Στόχος του έργου είναι :

  • Η επιτάχυνση της ευρείας εισαγωγής των Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (EVs) στην Ευρωπαϊκή αγορά
  • Η εναρμόνιση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
  • Η άμεση εισαγωγή στην αγορά εμπορικά βιώσιμων διαφορετικών τύπων – μοντέλων EVs

Στα πλαίσια του προγράμματος στο Δήμο Κοζάνης θα εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης και θα παραχωρηθούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις υπηρεσίες του.