Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνέχεια του προγράμματος ανακύκλωσης υλικών προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη συνεργασία και άλλων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικολογική Κίνηση, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας). Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των οικιακών απορριμμάτων και κυρίως η αξιοποίησή τους.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία, μετά από διαδικασία ευρύτατης δημοσιοποίησης, σε όσους πολίτες επιθυμούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οσοι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, επιλέχθηκαν και ενημερώθηκαν για να παραβρεθούν και να παραλάβουν τους κάδους, στους οποίους θα μπορούν να κομποστοποιούν γρασίδι, λουλούδια, υπολείμματα φρούτων και λαχανικών, απορρίμματα κουζίνας κ.ά..
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο διαδικασίες διανομής κάδων κομποστοποίησης από τον Δήμο Κοζάνης ( 50 κάδοι στις 2/5/2012 και 100 κάδοι στις 21/6/2012 ). Στις διαδικασίες αυτές οι πολίτες ενημερώθηκαν για τη χρήση των κάδων, τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν και τα οφέλη της κομποστοποίησης. Επιπλέον έλαβαν γνώση ότι ομάδες υποστηρικτικού ελέγχου θα προχωρήσουν σε προγραμματισμένους ελέγχους για να διαπιστωθεί η ορθή χρήση των κάδων που διανεμήθηκαν και να ενημερώσουν τους χρήστες για πιθανά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί.
Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι συνεχής και τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των αρχικών στόχων και στην υλοποίηση του σχεδιασμού.
Η συμμετοχή των πολιτών στο Δήμο Κοζάνης σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών εδώ και μία εικοσαετία αποτελεί εγγύηση για την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού αποδοχής της κομποστοποίησης.