Πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολικό Συγκρότημα Δημοτικού-Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πρόκειται για το πρώτο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο της ΖΕΠ και αφορά στην ανέγερση ενός πρότυπου νηπιαγωγείου (2θέσιο) και δημοτικού σχολείου (12θέσιο) προκειμένου να καλυφθούν όχι μόνο οι ανάγκες των παιδιών που κατοικούν στη ΖΕΠ και στη αυτών της γύρω περιοχής.

Το σχολείο ακολουθεί τις αρχές σχεδιασμού που ισχύουν στη ΖΕΠ, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο αρχιτεκτονικό ύφος, στη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων και στα υλικά κατασκευής. Επιπρόσθετα, θα γίνει χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας, η οποία θα ελαχιστοποιεί την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου και την εξάρτηση του από συμβατικά καύσιμα.

Οι ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου για θέρμανση, κλιματισμό και ηλεκτρική ενέργεια θα είναι ιδιαίτερα μειωμένες εξαιτίας του βιοκλιματικού του σχεδιασμού και τη χρήση κατάλληλων υλικών και θα καλύπτονται από ένα σύγχρονο αλληλοσυμπληρούμενο σύστημα αποτελούμενο από:

  • Γεωθερμικό σύστημα 50kW
  • Φ/Β 10kWp
  • Ηλιακό θερμικό σύστημα 26kW
  • Τηλεθέρμανση 84kW
  • Μονάδες αερισμού με ανάκτηση
  • Ενεργειακά τζάμια
  • Ενισχυμένες μονώσεις

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών του, είναι η δραματική μείωση των λειτουργικών του εξόδων, σχεδόν κατά 75% αναφορικά με ένα συμβατικό κτήριο. Επίσης το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Β+ σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).
Το έργο έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης.