Πρότυπο Πάρκο Αναψυχής – Χώρος Περιαστικού Πρασίνου

Αφορά στην δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής σε μια έκταση 150 στρεμμάτων, στην ανατολική πλευρά του οικισμού, μια μεγάλη παρέμβαση που θα αλλάξει δραματικά την όψη του οικισμού και θα βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής.

Στόχος της αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου, η οποία έχει ολοκληρωθεί, είναι η διαμόρφωση και αξιοποίηση των υφιστάμενων αποθέσεων και πρανών στο ανατολικό όριο της ΖΕΠ.

Οι δύο μεγάλες αποθέσεις μπαζών σε περίοπτες θέσεις στο ανατολικό όριο της ΖΕΠ έχουν διαταράξει την αρμονική συνέχεια του φυσικού ανάγλυφου του τοπίου.

Με την παρέμβαση αυτή γίνεται πλήρης ανάπλαση όχι μόνο για την άρση της ακαλαισθησίας αλλά και για να αποκτήσει ο οικισμός ένα αξιόλογο περιαστικό πάρκο.

Οι προτάσεις της μελέτης αφορούν στα παρακάτω κύρια σημεία:

  • Ανάπλαση, εξομάλυνση των υφιστάμενων μεγάλων τοπικών αποθέσεων μπαζών και πρανών,
  • Διαμόρφωση των πρανών, αποκαθιστώντας και προστατεύοντας το αστικό και περιαστικό τοπίο. Κατ’ αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται ομαλή μετάβαση και εξασφαλίζεται μία αρμονική σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον και το τοπίο.
  • Δημιουργία συνεχούς ζώνης περιαστικού πρασίνου στο ανατολικό όριο της ΖΕΠ. Η ζώνη αυτή μελλοντικά θα παίξει και το ρόλο του πνεύμονα πρασίνου – αναπνοής.

Ανατολικότερα, στα διαμορφούμενα πρανή, χωροθετούνται, σε κατάλληλες θέσεις, ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ένας μικρός υπαίθριος κινηματογράφος, αναψυκτήριο και δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 (τα οποία έχουν ήδη κατασκευασθεί) και προβλέπονται οι κατάλληλες φυτεύσεις.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013