• ΚΟΖΑΝΗ

    Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της ομώνυμης περιφερειακής ενότητας. Είναι χτισμένη ανάμεσα στις οροσειρές του Βερμίου, του Μπούρινου και των Πιερίων, 15 χλμ βορειοδυτικά της λίμνης του Πολυφύτου, σε υψόμετρο 720 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει 120 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 470 χλμ από την Αθήνα. Έχει 70.420 κατοίκους, ενώ ο Καποδιστριακός Δήμος έχει 87.450 κατοίκους (απογραφή 2011).

Οι Δώδεκα τομείς-δείκτες επιλέχθηκαν στα πρότυπα των δεικτών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για “Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης”, ως καταλληλότεροι για να αποτυπωθεί μια σφαιρική αξιολόγηση του αστικού περιβάλλοντος μιας πόλης. Οι δράσεις των πόλεων μελών του ΔΕΠΠ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με αυτούς τους τομείς.

Τομείς »

Πρόσφατα Νέα

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης

Η ανάγκη για αλλαγή της ζωής στην πόλη και για βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε και δρούμε, επιβάλλει την πολιτική μιας ισόρροπης αστικής ανάπτυξης, μιας πολιτικής που θα αξιοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο και θα βοηθά στη δημιουργία οργανωμένων χώρων πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός καλύτερου επιπέδου ζωής μέσα από [...]

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – 22 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει από το  1992 προγράμματα ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό) με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών με αποτελέσματα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ετήσια ποσότητα ανακύκλωσης χαρτιού που συλλέγεται είναι 1500 tn που ισοδυναμεί με 30 kg/κάτοικο το έτος. Επίσης συνεργάζεται (διαθέτοντας προς [...]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ GREEN eMotion

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε συμμετέχει στο 1Ο  πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης. Το πρόγραμμα Green-eMotion αποτελεί κοινοπραξία 42 εταίρων οι οποίοι  θα συνεισφέρουν, θα ανταλλάξουν και θα επεκτείνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε έργα ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένες περιοχές εντός της Ευρώπης. Στόχος του έργου είναι : Η επιτάχυνση της ευρείας εισαγωγής των [...]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ-ΠΕ.ΦΥ.) ο Δήμος Κοζάνης έχει προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε αντιπροσωπευτικές θέσεις, για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Αντικείμενο του έργου είναι: 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε   αντιπροσωπευτικές θέσεις, [...]

Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνέχεια του προγράμματος ανακύκλωσης υλικών προχώρησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη συνεργασία και άλλων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικολογική Κίνηση, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας). Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των οικιακών απορριμμάτων και κυρίως η αξιοποίησή τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος δόθηκε [...]