Η πόλη

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή έχει υιοθετήση πρωτοβουλίες στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί έναν από τους λίγους Δήμους της χώρας που έχουν δημιουργήσει αντιδημαρχία Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Ο σχεδιασμός της αντιδημαρχίας και του Δήμου περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις που πρόκειται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στους εθνικούς στόχους 20-20-20. Σημαντικότερη πρωτοβουλία του δήμου είναι η προσπάθεια αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αριστήνου. Ο Δήμος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του πεδίου χαμηλής ενθαλπίας έχοντας συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιοποίησή του μέσω τηλεθέρμανσης Δημοτικών κτιρίων και θερμοκηπίων. Επίσης, ο Δήμος βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής οικολογικού βιο-αγροκτήματος, το οποίο αποτελεί καινοτόμα οικολογική δράση. Τέλος, ο Δήμος αποδεικνύοντας την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης, έχει εθελοντικά δεσμευτεί για την υπέρβαση των εθνικών στόχων κατά της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο υπογράφωντας το Σύμφωνο των Δημάρχων. Σήμερα, βρίσκεται στην φάση εκπόνηση του Σχεδίου Αειφορικών Δράσεων που αποτελέσει ένα κείμενο οδηγό για την πορεία προς την αειφορικότητα.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει σημαντικά σχέδια και προτάσεις για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την ενεργειακή απόδοση και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. Πρωτοβουλίες όπως δημιουργία δημοτικής μονάδας παραγωγής pellet και άλλες καινότομες προσεγγίσεις αποτελούν σχέδια του Δήμου.