ΑΘΗΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΒΟΛΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑΚΕΡΚΥΡΑΚΟΖΑΝΗΤΡΙΚΑΛΑ

Φιλοσοφία – Στόχοι

Η δημιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποσκοπεί:

  • Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Τοπικών Αρχών γύρω από τα Πράσινα θέματα
  • Στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας γύρω από την Πράσινη Διαχείριση μεταξύ των ελληνικών Πόλεων / Δήμων
  • Στη συμβολή για τη ανάπτυξη Πράσινων Πρακτικών & Πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο

ούτως ώστε να:

Αναπτυχθεί στον πολίτη Πράσινη Συνείδηση και να του προσφερθεί ένα καλύτερης ποιότητας αστικό περιβάλλον.

Οι τομείς που – σε τοπικό πάντα επίπεδο – απασχολούν το Δ.Ε.Π.Π. αφορούν σε

1. Συμβολή στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής
2. Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών
3. Δημιουργία πράσινων αστικών περιοχών που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση της γης
4. Δράση για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας
5. Βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα
6. Μείωση των επιπέδων θορύβου
7. Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων
8. Ορθολογισμό στην κατανάλωση νερού
9. Επεξεργασία των λυμάτων
10. Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση
11. Διαχείριση του περιβάλλοντος και
12. Ενεργειακή απόδοση

 

Το Δ.Ε.Π.Π. είναι ανοικτό σε συνεργασίες και ανταλλαγές τεχνογνωσιών. Έτσι, παράλληλα με την κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινά μία “Πρόσκληση Συνεργασίας” σε οργανισμούς, φορείς, ινστιτούτα κλπ. που θα πρέπει να αποτελέσουν σύμβουλους, υποστηρικτές και αρωγούς στο Δ.Ε.Π.Π. και σε πολλές δράσεις του. Αυτοί ενδεικτικά είναι:

1. Πανεπιστήμια / Ακαδημαϊκοί / Ερευνητές / Πάροχοι / Εταιρείες όλης της Ελλάδας που ασχολούνται με την Πράσινη Ανάπτυξη / Τεχνολογία /
Διαχείριση σε τομείς όπως
Αρχιτεκτονική
Μηχανική
Σχεδιασμός Αστικού Τοπίου
Κοινωνιολογικών Σπουδών
Τεχνολογία Ενέργειας
Συγκοινωνιολογία
Αυτοκινητοβιομηχανία
Οικονομικών Σπουδών

2. Ιδρύματα, Σύλλογοι, Ινστιτούτα, Εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (N.G.O.) με “Πράσινο” Αντικείμενο

3. Δίκτυα Πράσινων Πόλεων ανά τον κόσμο

4. Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα

5. Δημοτικές, πολιτικές παρατάξεις, κοινωνικές ομάδες, κινήματα που διέπονται από “Πράσινη” Αντίληψη

6. Αρμόδια / Σχετικά Υπουργεία