ΑΘΗΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΒΟΛΟΣΖΑΚΥΝΘΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑΚΕΡΚΥΡΑΚΟΖΑΝΗΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΕΠΠ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»


Μετά την επιτυχημένη συνεργασία κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού Ευόσμου με στόχο την προσέγγιση ζητημάτων του αστικού περιβάλλοντος μέσα από τη συνεργασία σχολικών μονάδων με φορείς της πόλης, προχωρήσαμε στην ίδρυση ενός εκπαιδευτικού δικτύου σχολείων τα οποία στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούν, ασχολούνται με ζητήματα τοπικής αειφορίας.

 

Το δίκτυο έχει τίτλο ¨Βιώσιμη Πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», απευθύνεται σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας και στοχεύει στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών σε ζητήματα βιωσιμότητας του αστικού περιβάλλοντος. Έτσι το δίκτυο προωθεί τη συνεργασία των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν, με φορείς της πόλης με στόχο την εδραίωση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δραστική αλλαγή της Πόλης.

 

Όραμά μας είναι η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού τοπίου μέσα στο οποίο η Πόλη συνεργάζεται και συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία που έχει σκοπό την προσέγγιση της Βιώσιμης Πόλης και την διαμόρφωση του ενεργού πολίτη. Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία μπορεί να αφορά την τυπική, την άτυπη ή την δια βίου μάθηση.

 

Σκοπός του δικτύου είναι η δημιουργία του ενεργού πολίτη.

 

Στόχος του, είναι η δραστηριοποίηση των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος στο άμεσο περιβάλλον της γειτονιάς τους – της πόλης τους, ώστε να ενδιαφερθούν για τα κοινά και να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

 

Στο δίκτυό μας μπορούν να συμμετέχουν με αίτησή τους σχολεία από όλη την Ελλάδα (http://www.kpe-thess.gr/biosimipoli/). Ήδη έχουν ενταχθεί περισσότερες από 70 σχολικές μονάδες.

 

Τα σχολεία που συμμετέχουν θα υλοποιήσουν ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών (γειτονιά ή πόλη ), θα προσεγγίσουν ζητήματα που σχετίζονται είτε με την ποιότητα ζωής είτε με την κατανάλωση φυσικών πόρων στην πόλη. Τα σχολεία αυτά θα αναζητήσουν συνεργασίες με φορείς της πόλης (ΟΤΑ, μουσεία, βιβλιοθήκες, οργανισμούς, ΜΚΟ κλπ). Καλούμε λοιπόν τους φορείς αυτούς να υποστηρίξουν τα σχολεία της περιοχής τους που συμμετέχουν στο Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθηση των διαδικασιών συμμετοχής και δράσης των μαθητών και των πολιτών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο, θα υποστηριχθούν από παιδαγωγική / εκπαιδευτική άποψη από το ΚΠΕ και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (δια των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή σχολικών δραστηριοτήτων).

 

Οδηγίες για τους Δήμους που επιθυμούν να συνεργαστούν:

Οι Δήμοι, σχολικές μονάδες των οποίων έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό δίκτυο Βιώσιμη Πόλη, θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις δράσεις των σχολείων τους, με τον προσδιορισμό μιας διαδικασίας υποδοχής αιτημάτων και σχεδίων δράσης των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν.

 

Για τους Δήμους και τους φορείς που επιθυμούν να συμβάλλουν στους στόχους του δικτύου το ΚΠΕ θα δημιουργήσει ειδικό χώρο για την προβολή των σχετικών δράσεών τουςστην ιστοσελίδα του.

 

Στις προθέσεις των συντονιστών του δικτύου, εντάσσεται και η διοργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου για το περιβάλλον της πόλης, στο οποίο, όπως και πέρυσι, θα παρουσιαστεί το έργο των σχολικών μονάδων και θα προβληθεί η άποψή των μαθητών για το μέλλον. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, η οποία το 2014 είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης www.kpe-thess.gr