ΑΘΗΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΒΟΛΟΣΖΑΚΥΝΘΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑΚΕΡΚΥΡΑΚΟΖΑΝΗΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΕΠΠ

Έλεγχος Ποδηλατικής Πολιτικής (BYPAD)

Πώς εφαρμόζεται και βελτιώνεται συνεχώς μια καλή, αποτελεσματική και αποδοτική πολιτική για την κυκλοφορία ποδηλάτων σε μια πόλη;

Το απαραίτητα διαθέσιμο εργαλείο, είναι το BYPAD , ο Έλεγχος Ποδηλατικής Πολιτικής που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια ενός έργου της Ε.Ε. από μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων ποδηλάτου και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία και εφαρμοστεί σε 170 πόλεις σε 24 διαφορετικές χώρες, οι οποίες έχουν αρχίσει τη βελτίωση της ποιότητας της πολιτικής τους για το ποδήλατο απλά, γρήγορα και πάνω απ ‘όλα με οικονομικώς εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα.

Μεθοδολογικά αυτό το μέσο χρησιμοποιεί μια έννοια που είναι πλέον καθιερωμένη στη βιομηχανία και γενικότερα στις οικονομικές δραστηριότητες: την Διαχείριση Ποιότητας. (Περισσότερα www.bypad.org).

Η μεθοδολογία BYPAD παρέχει στην αρχή μια σε βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της πολιτικής ποδηλάτου. Η μέθοδος είναι απλή: οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι και ομάδες χρηστών συμπληρώνουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο το οποίο προσφέρει μια εικόνα για τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση της ανάπτυξης σε διάφορους τομείς της τοπικής πολιτικής για το ποδήλατο.

Οι αμφιλεγόμενες απόψεις στη συνέχεια συζητούνται σε μια διαδικασία, ( στην περίπτωση της πιστοποίησης αυτή γίνεται καθοδηγούμενη από ουδέτερο εθνικό ελεγκτή ο οποίος επιβλέπει την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου). Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συλλογική αξιολόγηση των ερωτήσεων και να αποφασισθούν στόχοι ποιότητας και μέτρα για το μέλλον, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στη μέθοδο αυτή αυτό-αξιολόγησης όλοι οι φορείς πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο.

Το σύνολο του συστήματος ποιότητας αποτελείται από 9 ενότητες, που όλες μαζί συνθέτουν μια ισορροπημένη πολιτική ποδηλασίας. Κάθε μονάδα αποκτά ξεχωριστή βαθμολογία ποιότητας. Μαζί αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ποιότητας της πολιτικής του ποδηλάτου στην πόλη. Οι ενότητες αυτές είναι για την πόλη:

1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

4. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η διαδικασία ελέγχου BYPAD καταλήγει σε μια έκθεση με ένα κατάλογο των δράσεων βελτίωσης για την πολιτική του ποδηλάτου. Σε αυτό το σχέδιο δράσης καταγράφονται συγκεκριμένοι στόχοι και οι δράσεις που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τα αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες. Σε ένα τέτοιο σχέδιο δράσης είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν:

1) Καθορισμός στόχων βελτίωσης με βάση τη διαδικασία ελέγχου

2) Λίστα προτεραιότητας (δεν μπορείς να αλλάξεις τα πάντα την ίδια στιγμή)

3) Εντοπισμός των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του στόχων

4) Εντοπισμός των υπαλλήλων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται

5) Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση στόχων

6) Κατάρτιση προϋπολογισμού για την υλοποίηση των στόχων βελτίωσης.

Όλα τα απαραίτητα εργαλεία (εγχειρίδια, ερωτηματολόγια κλπ.) είναι ελεύθερα για μεταφόρτωση στην βιβλιοθήκη της Γενικής Δνσης Ενέργειας της ΕΕ.

http://www.iee-library.eu/index.php?option=com_jombib&task=showbib&id=1062

Μερικά από τα οφέλη για ένα δήμο είναι:

1. Δημιουργία Πιστοποιημένης Ποδηλατικής Πολιτικής.

2. Εργαλείο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της κυκλοφορίας ποδηλάτου

3. Μέθοδος συμμετοχής για την ρύθμιση των διαφορετικών ενδιαφερομένων, με συντονισμένο τρόπο (φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων, διοίκηση, πρωτοβουλίες χρηστών, γίνονται σε ισότιμη βάση σε αυτή τη διαδικασία)

4. Κατάλληλη μέθοδος για μικρές, μεσαίες και μεγάλες πόλεις για να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της κυκλοφορίας ποδηλάτου

5. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση των μέτρων για την κυκλοφορία ποδηλάτων (9 Ενότητες)

6. Έρευνα και σύγκριση των φάσεων της ανάπτυξης της κυκλοφορίας ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του σχεδίου για την ποιότητα με σαφώς καθορισμένους τους στόχους, τις αρμοδιότητες και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή.

7. Μέσο για την λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση δημοτικών ενεργειών από εθνικού και κοινοτικούς πόρους.

8. Συνεργασία μεταξύ Δήμου και όμορων δήμων και Περιφέρειας

9. Συνδυασμός καθημερινής κυκλοφορίας του ποδηλάτου και ποδηλάτου αναψυχής.

10. Συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση ποδηλάτου και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των ποδηλατών

11. Δημιουργία μόνιμου forum για την ποδηλατική πολιτική

12. Τακτική ενημέρωση μέσω των πιστοποιημένων εθνικών ελεγκτών BYPAD

13. Ανταλλαγή και σύγκριση εμπειριών και καλών πρακτικών με τις άλλες πιστοποιημένες πόλεις του Δικτύου BYPAD

14. Συμμετοχή σε περιφερειακές ημερίδες και διεθνή σεμινάρια
Γιώργος Φαρφαράς

Πιστοποιημένος Ελεγκτής BYPAD για την Ελλάδα

http://bypadgreece.blogspot.com

bypadgreece@gmail.com

Twitter: @bypadgreece

Δεν υπάρχουν καταχωρημένα σχόλια ακόμα.

Σχολιάστε


*